Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

KAMPANIA PORA NA POMIDORA...CIĄG DALSZY

25-05-2013

To już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców". Jej celem jest przekonanie Polaków do walorów zdrowotnych i smakowych polskich owoców i warzyw, a także zwiększenie ich spożycia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W tym roku działania kierowane są przede wszystkim do rodziców i opiekunów, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci. 
Podczas kampanii zaplanowano pikniki „Pora na pomidora” w ramach koncertów Lata z Radiem. W tzw. punktach dietetycznych będzie można skorzystać z porad doradców żywieniowych oraz z warsztatów dla dzieci...

Czytaj więcej...

SEMINARIUM COPA COGECA NA TEMAT KOMUNIKACJI 2013

15-05-2013

15 maja br. w Brukseli odbyło się seminarium na temat „Komunikacji 2013” zorganizowane przez Komitety COPA - COGECA. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Falba – Dyrektor Biura oraz Michał Kiciński – Stały Przedstawiciel przy Komitetach COPA – COGECA. Celem seminarium było podniesienie rangi unijnej polityki rolnej oraz poprawa strategii i narzędzi komunikacyjnych...

Czytaj więcej...

XXVI KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

10-05-2013

W dniach 10-12 maja br. w Poznaniu odbyła się XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W uroczystym otwarciu uczestniczył Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji. Związki branżowe – jednostki członkowskie Federacji tj.: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Polski Związek Owczarski, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wzięły aktywny udział w imprezie poprzez prezentację swoich osiągnięć w dziedzinie hodowli...

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W PAŁACU PREZYDENCKIM

26-04-2013

26 kwietnia br. Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji na zaproszenie Dariusza Młotkiewicza – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz zespołu Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Tematem przewodnim były wyzwania rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. nad zasadnością przesunięcia środków z II do I filara w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2013 -2020. 

SPOTKANIE Z MINISTREM

25-04-2013

25 kwietnia 2013 roku Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami polskich organizacje rolniczych należących do COPA – COGECA. Federację reprezentował p. Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji. Podczas spotkania szef resortu przekazał informację o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 7-8 lutego br. oraz posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 marca br. Stanisław Kalemba przedstawił także stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2014-2020 roku oraz wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Przewodniczący Federacji poruszył m.in. kwestię wprowadzenia zakazu stosowania neonikotynoidów i poprosił o nie podejmowanie przez resort w tej kwestii pochopnych decyzji...

Czytaj więcej...

MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE SZANSĄ ROZWOJU RYNKU LOKALNEGO

23-04-2013

23 kwietnia 2013 roku miała miejsce konferencja pt.: „Małe gospodarstwa rolne szansą rozwoju rynku lokalnego”, której organizatorem była Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczył m.in. Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odniósł się do kwestii uproszczenia systemu sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych wytworzonych w małych gospodarstwach rolnych. Jego zdaniem w Polsce mamy ponad 1 milion małych gospodarstw rolnych dla których wytwarzanie zdrowej, wysokiej jakości żywności jest szansą na przetrwanie i rozwój...

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z POLSKĄ IZBĄ NASIENNĄ

22-04-2013

22 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Polską Izbą Nasienną. Federację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Zygmunt Gromek – Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Zbigniew Górski – ekspert Federacji w COPA, Joanna Leśniewska – Dyrektor Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz Emilia Ożarowska – specjalista w biurze Federacji. Natomiast Państwową Izbę Nasienną, Karol Marciniak – Prezes oraz Maja Karpiel – Sekretarz Generalny...

Czytaj więcej...

KOLEJNE PREZYDIUM COPA

18-04-2013

W dniach 18 - 19 kwietnia 2013 roku odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium COPA. Federację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji oraz Michał Kiciński - stały przedstawiciel przy Komitetach COPA-COGECA w Brukseli...

Czytaj więcej...

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

25-03-2012

W dniu 25 marca 2013 roku odbył się Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Przewodniczący Rady Federacji przedstawił sprawozdanie z działalności Federacji za okres od 14 kwietnia 2010 do 24 marca br. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Federacji, po raz kolejny, został Marian Sikora - Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Uzyskał 100 % poparcie delegatów...

Czytaj więcej...

KONFERENCJA W JASIONCE

16-03-2013 Czytaj więcej...