Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

DELEGACJA PRZEDSTAWICIELI PRO AGRO

06-10-2013

W dniach 1 – 4 października na zaproszenie Federacji przebywali w Polsce przedstawiciele Organizacji PRO AGRO z Rumunii. Organizacja ta we wrześniu br. przystąpiła do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych UE – COPA. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą oraz przedstawicielami polskich organizacji członkowskich COPA i związków branżowych należących do FBZPR. Podczas spotkania omawiano głównie reformę Wspólnej Polityki Rolnej i możliwości współpracy. Wizyta obejmowała również wyjazd studyjny, podczas którego przedstawiciela rolników rumuńskich mogli zobaczyć gospodarstwa specjalizujące się w uprawie warzyw, zbóż oraz hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej. Odwiedzili również Biogazownię, Firmę BIN i Przedsiębiorstwo Przetwórstwa i Handlu Zbożem „Ziarn – Pol”. 

Galeria