Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

KOLEJNE PREZYDIUM COPA

18-04-2013

W dniach 18 - 19 kwietnia 2013 roku odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium COPA. Federację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji oraz Michał Kiciński - stały przedstawiciel przy Komitetach COPA-COGECA w Brukseli. Podczas dwudniowych obrad miała miejsce wymiana opinii z Michelem Barnier - Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług na temat zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, debata na temat komunikacji Komitetów COPA-COGECA - narzędzi i działań lobbingowych, a także przyszłości WPR oraz przygotowanie działań komitetów na czas negocjacji trójstronnych. Ponadto przyjęto: sprawozdanie finansowe Komitetów COPA-COGECA za rok 2012, opinie COPA-COGECA na temat dodatkowych kryteriów zrównoważonej biomasy stałej, odpowiedzi COPA-COGECA na konsultację społeczną w sprawie przeglądu programów dystrybucji produktów rolnych w szkole, pisma w sprawie organizacji producentów i programów operacyjnych w sektorze warzyw i owoców, projektu wkładu COPA-COGECA do konsultacji społecznych na temat zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami. Przekazano również informacje na temat lobbingu COPA-COGECA w zakresie neonikotynoidów. 

Galeria

Kolejne Prezydium Copa