Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

KONFERENCJA: ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA 2013

10-06-2013

W dniach 20-21 czerwca br. w Warszawie odbędzie się II konferencja organizowana w ramach cyklu „Mity i rzeczywistość XXI wieku” pn. „Żywność genetycznie modyfikowana 2013”. Jej organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro-Salutem” we współpracy z Partnerami. Federacja objęła patronat honorowy nad tym wydarzeniem. W konferencji uczestniczyć będzie p. Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji. W imieniu producentów rolnych zrzeszonych w Federacji prezentacje przedstawią: p. Roman Warzecha – członek Polskiego Związku Producentów Kukurydzy oraz prof. Jan Narkiewicz - Jodko, przyrodnik i rolnik, b. kierownik Zakładu Ochrony Roślin, Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, przewodniczący grupy roboczej Światowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, który zabierze głos w imieniu Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem spotkania będzie zaprezentowanie konsekwencji, które niesie za sobą zastosowanie rozwiązań biotechnologicznych w sektorze rolno – spożywczym. Przedstawiony zostanie szeroki kontekst tej problematyki uwzględniający aspekty ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. W programie konferencji znajduje się m.in.: aktualny stan prawny w zakresie GMO w Polsce i najnowsze doniesienia naukowe dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów genetycznie modyfikowanych, znakowanie żywności GM, wpływ tych roślin na pszczoły i środowisko naturalne. 

Więcej informacji i szczegółowy program konferencji na stronie: 
www.gmo2013-mityirzeczywistosc.com