Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

KONGRES PRO AGRO W BUKARESZCIE

03-11-2013

W dniu 31 października 2013 roku w Bukareszcie w Rumunii odbył się pierwszy kongres Rumuńskiej Federacji Związków Branżowych „PRO AGRO”. W kongresie uczestniczyli między innymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii Pan Daniel Constantin; Przewodniczący FNSEA (Francuska Federacja Związków Rolników) Xavier Beulin oraz Przewodniczący Rumuńskiej Federacji Związków Branżowych „Pro Agro” Alexandru Jurconi. Z ramienia FBZPR w kongresie uczestniczyli Przewodniczący Prezydium Rady  Federacji Marian Sikora oraz stały przedstawiciel FBZPR przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński. Głównymi tematami omawianymi na kongresie były przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz perspektywy WPR z Rumunii, Francji i Polski.

Pierwszym mówcą na kongresie był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii Daniel Constantin, który pogratulował Federacji „PRO AGRO” wejścia do komitetów COPA-COGECA we wrześniu tego roku, tłumacząc, że reprezentacja Rumuńskich rolników na szczeblu Unijnym jest niezwykle istotne, w szczególności gdyż to właśnie w Brukseli zapadają decyzje o kształcie i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Następnie Pan Minister odniósł się do struktur i modeli rolnictwa w Rumunii twierdząc, że koniecznie” trzeba wykorzystać potencjał sektora rolnego w Rumunii aby rolnicy produkowali więcej na rynek krajowy i Unijny podkreślając, że obecnie wiele rolników w Rumunii produkuje na poziomie egzystencji, ponieważ mają zaledwie 2-3 hektary ziemi. Trzeba przekazać tym rolników, że przy takiej ilości ziemi wsparcie, które otrzymają od Unii Europejskiej będzie bardzo niewielkie”. Na koniec swojego wystąpienie Pan Minister także podkreślił ważność zorganizowania się poprzez rolników, twierdząc, że pomimo to, że rolnicy rumuńscy dużo produkują, nie jest to odzwierciedlona w dochodach ze względu na bardzo słabą pozycji producentów w łańcuchu żywnościowym vis-a-vis wielkich detalistów i dystrybutorów.

Podczas kongresu wystąpienie miał Przewodniczący Federacji Marian Sikora. Przewodniczący Sikora rozpoczął swoje wystąpienie gratulując Panu Prezesowi Jurconi’emu sukcesu jakim jest wejściem do komitetu COPA, podkreślając również, iż Polska i Rumunia to największe kraje tzw. ”nowych państw członkowskich”, dlatego tak ważne jest działania razem oraz współpraca, zwłaszcza w kwestiach związane ze Wspólną Polityką Rolną, tłumacząc, że wspólne stanowiska będą znacznie większą siłą oddziaływującą na rozwój rolnictwa w obu krajach. Następnie Przewodniczący przedstawił- poprzez działania takie jak: uaktywnienia związków branżowych oraz grup producenckich; wykorzystywanie środków na rzecz modernizacji gospodarstw i hodowli z drugiego filara; oznakowania mięsa wieprzowego i wołowiny; promocja produktów regionalnych wytwarzanych w gospodarstw opartych na tradycyjnych smakach i recepturach; rozwój zakładów produkcyjnych, doprowadziło do ogromnego rozwoju i postępu polskiego sektora rolnego, co stanowiło, że Polska z kraju będącego importerem produktów rolnych przez wiele lat, stała się już od 2008 roku krajem eksportującym, gdzie obecnie eksport produktów rolno-spożywczych przekracza ponad 15 mld euro rocznie z wynikiem dodatnim (3-4 milion euro). Następnie Prezes Sikora ustosunkował się do obecnymi negocjacjami ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy handlowej UE-USA, mówiąc, że Federacja nie zgadza się na import mięsa zwierząt hodowlanych z użyciem implantów i hormonów, dzięki którym jest krótszy okres karmienia i niższe koszty produkcji.  Odnosząc się także do umowy handlowej UE-Ukraina, Prezes Sikora podkreślił, że Unia Europejska nie może dopuścić do bezcłowego importu zbóż z Ukrainy, który pogarsza i tak już trudną sytuację polskich producentów zbóż i kukurydzy. Kończąc swoje wystąpienie, Prezes Sikora oświadczył, że stało się bardzo dobrze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zadeklarowała 2014 r. jako rok gospodarstw rodzinnych, podkreślając, że może przez to, decydenci UE oraz swiatowi zaczną doceniać potencjał rodzinnych gospodarstw, które zapewniają zatrudnienia, bezpieczeństwo żywnościowe z troską o środowisko na obszarach wiejskich. 

Galeria