Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

PREZYDIUM COPA COGECA

30-06-2013

W dniach 27-28 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetów Copa-Cogeca. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Marian Sikora oraz Stały Przedstawiciel przy Komitetach Copa-Cogeca w Brukseli Michał Kiciński. 
Posiedzenie było okazją do rozmowy nt. politycznej umowy między instytucjami Unii Europejskiej odnośnie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, wymiany opinii na temat wniosków z posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa w Luksemburgu w dniach 24-26 czerwca br. dotyczącej reformy WPR, a także Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Poruszono również temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu rolno-spożywczym oraz przyjęcia kolejnej organizacji członkowskiej do Komitetu COPA. W posiedzeniu uczestniczył również Dacian Ciolos, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poinformował uczestników spotkania, że dzień wcześniej, 26 czerwca br., nastąpiło porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów ds. Rolnictwa odnośnie pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz że Komisja Europejska zacznie pracę nad przygotowywaniem przepisów wykonawczych.

Galeria