Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

PREZYDIUM COPA

21-02-2013

W dniach 21-22 luty odbyło się posiedzenie Prezydium COPA- COGECA. Na zaproszenie irlandzkiej organizacji IFA (Irish Farmers' Association) spotkanie odbyło się w Dublinie. W pierwszym dniu obrad Aidan O'Driscoll - pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Departamentu ds. Rolnictwa Irlandii, przedstawią informację dotyczącą priorytetów irlandzkiej prezydencji. Kolejnego dnia dyskutowano m.in. na temat wyników europejskiego szczytu w dniach 7-8 luty, reformy WPR oraz lobbingu w sprawie neonikotynoidów. W posiedzeniu Federację reprezentowali: Marian Sikora - Przewodniczący, Agnieszka Falba - Dyrektor Biura oraz Michał Kiciński - przedstawiciel FBZPR przy Komitetach COPA-COGECA. Przewodniczący Federacji odniósł się m.in. do zaproponowanego budżetu na lata 2014-2020. Wizyta w Dublinie była równień okazją do wymiany zdań z Premierem Irlandii Enda Kenny. 

Galeria

Prezydium copaPrezydium copa