Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

RADA FEDERACJI

28-03-2014

27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji z udziałem przedstawicieli związków branżowych – jednostek członkowskich FBZPR oraz zaproszonych gości. Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, który zaprezentował m.in. priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Poinformował również o prowadzonych w dalszym ciągu ze związkami i organizacjami rolniczymi konsultacjach w ramach PROW 2014-2020. W trakcie spotkania omawiano również sytuację na rynku trzody chlewnej oraz poszczególnych rynkach rolnych. Dyskutowano również o działaniach KE dotyczących polityki promocji; planach utworzenia funduszu krajowego, którego rolą będzie interwencja w przypadku występowania sytuacji kryzysowych na rynkach rolnych; negocjacjach z USA i Ukrainą; zmianie ustawy o środkach ochrony roślin oraz problemie wapnowania gleb w Polsce. Podczas posiedzenia przyjęto również uchwałę o przyjęciu na członka Federacji Związku Polskie Mięso.

Galeria