Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

SPOTKANIE Z MINISTREM

25-04-2013

25 kwietnia 2013 roku Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami polskich organizacje rolniczych należących do COPA – COGECA. Federację reprezentował p. Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji. Podczas spotkania szef resortu przekazał informację o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 7-8 lutego br. oraz posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 marca br. Stanisław Kalemba przedstawił także stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2014-2020 roku oraz wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Przewodniczący Federacji poruszył m.in. kwestię wprowadzenia zakazu stosowania neonikotynoidów i poprosił o nie podejmowanie przez resort w tej kwestii pochopnych decyzji. 

Galeria