Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

SPOTKANIE Z MINISTREM WS. RYNKU ZBÓŻ

10-11-2013

7 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli związków branżowych zrzeszonych w Federacji z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Stanisław Kasperczyk – Wiceprzewodniczący, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Tadeusz Michalski – Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Rafał Mładanowicz – Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Krzysztof Bojar – Członek Zarządu KFPZ oraz Maria Sapiła i Tadeusz Malesa – Zamojskie Towarzystwo Rolników. Głównym tematem spotkania była sytuacja na rynku zbóż, z szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej na rynku kukurydzy. Przedstawiciele związków branżowych przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż, w tym o prognozie wysokich zbiorów kukurydzy. Jednocześnie zwrócili uwagę na odnotowywane w ostatnim czasie znaczące spadki cen kukurydzy, które to w opinii branży są spowodowane znaczącym jej importem z Ukrainy. Wskazali jednocześnie na potrzebę podniesienia obecnie obowiązującej zbyt niskiej ceny interwencyjnej dla zbóż oraz zmianę sposobu określania ceł importowych. 

Galeria