Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

SPOTKANIE Z POLSKĄ IZBĄ NASIENNĄ

22-04-2013

22 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Polską Izbą Nasienną. Federację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Zygmunt Gromek – Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Zbigniew Górski – ekspert Federacji w COPA, Joanna Leśniewska – Dyrektor Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz Emilia Ożarowska – specjalista w biurze Federacji. Natomiast Państwową Izbę Nasienną, Karol Marciniak – Prezes oraz Maja Karpiel – Sekretarz Generalny. W spotkaniu uczestniczył również Paweł Kochański – przedstawiciel Agencji Nasiennej Sp. o. o. w Lesznie. Podczas spotkania Polska Izba Nasienna zwróciła uwagę na następujące kwestie: bardzo niski udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach (ok.10%); szkodliwość nielegalnego obrotu nasionami dla hodowców, rolników i całego legalnego rynku nasiennego; udzielanie wsparcia odpowiedzialnym firmom nasiennym, które przygotowują dla rolników materiał siewny wysokiej jakości i rzetelnie rozliczają się z właścicielami odmian; straty ponoszone przez rolników stosujących niskiej jakości nasiona, pochodzące z nielegalnego obrotu; wdrożenie i realizacja kontroli korzystania z odstępstwa rolnego. Karol Marciniak – Prezes PIN podkreślił zalety stosowania materiału kwalifikowanego tj.: optymalne (niższe) koszty produkcji, wyższe plony, dobra jakość zbioru, możliwość uzyskania dopłat z programu „de minimis”, wyższa jakość produktów przetwórstwa, pewniejszy zbyt. Przedstawiciele Federacji podkreślili, że przyczyną niskiego udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce i zbyt mała wiedza ich właścicieli o korzyściach wynikających z jego stosowania. Pan Marian Sikora powiedział, że sytuację tą można byłoby poprawić m.in. poprzez wprowadzenie przez przemysł na większą skalę kontraktacji, w warunkach której byłby obowiązek stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. 

Galeria

Spotkanie z Polską Izbą Nasienną