Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Aktualności:

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

25-03-2012

W dniu 25 marca 2013 roku odbył się Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Przewodniczący Rady Federacji przedstawił sprawozdanie z działalności Federacji za okres od 14 kwietnia 2010 do 24 marca br. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Federacji, po raz kolejny, został Marian Sikora - Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Uzyskał 100 % poparcie delegatów. 

Do Prezydium Rady Federacji zostali wybrani:
1. Stanisław Kacperczyk – Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
2. Ryszard Mołdrzyk – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS;
3. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy;
4. Jan Madej –Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Producentów Chmielu;
5. Bogdan Biadała – Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego;
6. Kazimierz Zwolicki – Prezes Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1. Jan Biegniewski – Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS;
2. Zygmunt Gromek – Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych;
3. Justyna Jasińska – przedstawiciel Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego.


W sesji popołudniowej spotkania uczestniczyła m.in. p. Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Marek Sawicki – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia omawiano m.in. kwestie podziału środków finansowych pomiędzy I i II filarem w nowej perspektywie finansowej, sytuację na rynku trzody chlewnej i drobiu, uboju rytualnego, wprowadzenia zakazu stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych. 

Galeria