Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Władze

Najwyższą władza Federacji jest Walne Zgromadzenie zwoływane co cztery lata. Podczas Walnego Zgromadzenia wybierana jest Rada Federacji, skupiająca po jednym przedstawicielu każdej jednostki członkowskiej oraz wyłaniane z jej składu Prezydium. 
Zgodnie ze statutem Prezydium Rady składa się z siedmiu osób.

PREZYDIUM RADY FEDERACJI :

Marian Sikora - Przewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych,
Ryszard Mołdrzyk - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS",
Stanisław Kacperczyk - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,
Tadeusz Michalski - Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy,
Bogdan Biadała - Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego,
Jan Madej - Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Producentów Chmielu
Kazimierz Zwolicki - Członek Prezydium Rady, Prezes Krajowego Plantatorów Tytoniu