Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Kontakt

Dane kontaktowe

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Telefon/Fax: 22 623 24 13
E-mail: biuro@fbzpr.org.pl

Przewodniczący Federacji Marian Sikora

Tel. kom. 694 45 26 59
Dyrektor Biura Agnieszka Falba

Tel. kom. 694 45 22 08
email: agnieszkafalba@fbzpr.org.pl