Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Współpraca

POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN


W trosce o środowisko naturalne, wypełniając postanowienia stosownych ustaw i rozporządzeń, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podjęło się organizacji ogólnopolskiego Systemu Odbioru Opakowań po Środkach Ochrony Roślin. Przepisy nakładają na rolników, sprzedawców oraz importerów lub producentów środków ochrony roślin nowe obowiązki.
W trwającej debacie publicznej o roli, jaką środki ochrony roślin odgrywają w produkcji żywności, łatwo zapominamy, po co w ogóle rolnicy je stosują. Środki ochrony roślin chronią zarówno zdrowie konsumentów, jak i ciągłość dostaw żywności, zabezpieczając rośliny przed szkodnikami i chorobami.

www.psor.pl

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO


W 1990 roku w Krakowie powstało Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. Jego założycielami była kadra zarządzająca polskimi zakładami przemysłu cementowego i wapienniczego.

więcej...WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. W POZNANIU


Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu rozpoczeła działalność w 1992 roku. Jest rynkiem zbytu dla około 1800 producentów rolnych i blisko 450 hurtowni różnych branż.

więcej...

ELEWARR SP. Z O.O.


ELEWARR Sp. z o.o. ...

www.elewarr.com.pl

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW DROBIU I PASZ


KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW DROBIU I PASZ

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu jest branżową organizacją z kilkunastoletnim doświadczeniem w działalności samorządu gospodarczego.

www.kipdip.org.plPOLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA


POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

www.pfhb.pl